Wednesday, March 07, 2007


Mai nichi, kono NGO ni itte, news o saga shite, toki doki honyaku shimasu. ima boku ha kono NGO ni borantea desu.
Minna NGO tachi ha shinsetsu ya ii hito desu. Atarashii koto o oshieru kuremashita. Ippai benkyoushimashita.
Shigoto yattenai node, kono borantea no activity o yatteiru.
No comments: